Clauza abuzivă contracte consumator

Clauza abuzivă în contractele cu consumatorii-2019

   Odată cu modernizarea Codului civil al RM din 01.03.2019, au fost introduse prevederi noi cu privire la clauzele contractuale abuzive.

   Conform prevederilor legislaţiei civile, Clauza abuzivă este clauza propusă de una dintre părți care nu a fost negociată individual de cealaltă parte, care nu a putut să-i influențeze conținutul, în special, deoarece aceasta s-a elaborat anticipat, indiferent, dacă face parte din clauze standard sau nu.

   În urma examinării art. 1069 – 1081, Capitolul V, Titlul II din Codul civil al RM, se pot evidenţia următoarele caracteristici ale clauzei abuzive:

 • Clauza este impusă și neclară;

 • Creează comerciantului un avantaj economic excesiv;

 • Limitează drepturile sau obligațiile esențiale, de o manieră care periclitează contractul;

 • Creează comerciantului o situație dominantă în contract, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

   În continuare vă propunem să examinaţi cîteva Exemple de clauze abuzive:

 • Clauze care acordă dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului;

 • Obligă consumatorul să se supună unor condiții contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoștință la data semnării contractului;

 • Obligă consumatorul să își îndeplinească obligațiile contractuale, chiar și în situațiile în care comerciantul nu și le-a îndeplinit pe ale sale;

 • Acordă dreptul comerciantului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului;

 • Acordă dreptul exclusiv comerciantului să interpreteze clauzele contractuale;

 • Restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă la despăgubiri;

 • Obligă consumatorul la plata unor sume disproporționat de mari în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale;

 • Exclud sau limitează răspunderea legală a comerciantului;

 • Dau dreptul comerciantului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă, cu excepția unor motive întemeiate.

   Se consideră abuzive clauzele care încalcă vădit drepturile consumatorului, şi anume:

 • Dreptul de a se informa în prealabil cu privire la conținutul contractului;

 • Dreptul la clauze contractuale clare, univoce, a căror înţelegere nu necesită cunoştinţe speciale;

 • Dreptul la redactarea contractului într-un limbaj clar şi inteligibil;

 • Dreptul la un conținut al contractului lizibil;

 • Dreptul la rambursarea anticipată a creditului de consum;

 • Dreptul la revocarea (retragerea) contractului de credit de consum în termen de 14 zile de la data semnării.

   În cazul în care s-a ajuns totuşi la o situaţie conflictuală, consumatorul urmează să se adreseze mai întâi la Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, iar în cazul în care nu s-a aplanat conflictul, să se adreseze în instanţa de judecată competentă. Totodată, menţionăm că litigiile de consum se supun medierii obligatorii, iar consumatorii sunt scutiți de achitarea taxei de stat la depunerea acțiunii în judecată.

   În urma adresării în instanţa de judecată se va stabili Clauza abuzivă şi se va declara nulitatea absolută a acestei clauze. Această nulitate de protecție operează doar în măsura în care anularea clauzei avantajează partea care nu a propus clauza abuzivă. În cazul în care partea care nu a propus clauza abuzivă este un consumator, instanța de judecată este obligată să invoce nulitatea din oficiu.

   Contractul în cauză poate fi menținut în vigoare, dacă fără clauza abuzivă celelalte clauze rămân valabile.

 Este de reţinut faptul că prin modernizarea Codului civil legiuitorul a acordat mai multe facilităţi consumatorului, iar în cazul unor dubii cu privire la sensul unei clauze, prevalează interpretarea cea mai favorabilă pentru consumator.

  În final, recomandăm consumatorilor, pentru a evita aceste neplăceri, să nu se grăbească cu semnarea contractelor, să citească atent tot conținutul contractului şi să ceară explicaţii de la comerciant cu privire la toate clauzele contractuale neclare şi mai ales să fie atenţi la ceea ce este scris cu litere mici sau în subsolurile contractelor.

    Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru alte recomandări. Reveniţi în pagina principală pentru a accesa contactele noastre.

Autor: Moraru Olga