Convertirea permisului de conducere italia

Convertirea permisului de conducere MD-Italia-2020

Din 10 ianuarie 2020, moldovenii cu domiciliul în Italia pot să  facă convertirea permisului de conducere obținute în Republica Moldova, în cel italian printr-o procedură simplificată.

Convertirea permisului pentru moldoveni este posibilă deoarece din ianuarie au intrat în vigoare modificările la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind convertirea permisului de conducere. Documentul care confirmă modificările Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere îl găsiți Aici – http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2019/mo329-336md/nota_524_ro.pdf?fbclid=IwAR2EVM2ZbS73cJFZBTL1CjuJT4KNi2h9ABjK5GuUAe2HylzKm0TTpasc9lY

Permisul de conducere italian oferă mai multe avantaje pentru cetăţenii non-europeni, cum ar fi dreptul de a conduce în țările Uniunii Europene fără restricții.

Spre exemplu, deținătorul unui permis de conducere italian are dreptul deplin de a conduce în Marea Britanie până la vârsta de 70 de ani. Dacă aveți 68 de ani sau mai mult când deveniți rezident, puteți conduce timp de 3 ani. După acest timp, trebuie să vă schimbați permisul de conducere.

În alte cazuri puteți conduce în Marea Britanie cu permis de conducere eliberat de o țară non-UE doar timp de 12 luni de la sosire pe teritoriul acestei ţări.

Pentru a face convertirea permisului de conducere în Italia, este necesar să mergeți la Oficiul de Motorizări Italian (Ufficio della Motorizzazione Civile) unde veți face o solicitare în acest sens. Conform site-ului www.viza.md, există câteva reguli stabilite de Oficiul de Motorizări Italian. Astfel încât, cetățenii moldoveni care vor să-și convertească permisul urmează să solicite de la consulat două acte:

  1. Traducerea permisului de conducere;
  2. Declarație de autenticitate a permisului de conducere.

De asemenea, în dependență de circumstanțele cazului, o să mai aveți nevoie de următoarele acte indicate mai jos:

  1. O cerere tip TT2112 (aceasta poate fi obținută atât la ghișeu oficiului, cât și online);
  2. Dovada plății serviciilor italiene, şi anume (certificat de plată de 10,20 EUR pe c/c 9001, certificat de plată de 32,00 EUR pe c/c 4028);
  3. Permis de conducere în original și o copie completă;
  4. 2 fotografii identice, format pașaport, dintre care una autentificată;
  5. Certificat medical timbrat cu fotografie, eliberat nu mai devreme de trei luni de la data depunerii cererii și o copie eliberată de un medic calificat;

Toate detaliile despre documentație le găsiți pe site-ul Ministerului Infrastructurii și Transporturilor din Italia, iar dacă mai aveți întrebări referitoare la pachetul de documente contactați Oficiul pentru Motorizare Civilă.

Costul serviciilor consulare sus-menționate este de 58 de euro şi se eliberează în ziua depunerii, în intervalul orelor 15.30-17.00.

În situațiile în care există divergențe privind locul nașterii în actele italiene (carta d’identità/permesso di soggiorno) și permisul de conducere moldovenesc sau, sunteți în Italia în baza pașaportului românesc, există probabilitatea ca Oficiul Motorizări italian să vă solicite suplimentar o declarație consulară de la consulat (dichiarazzione stessa persona/essate generalita). Costul unei declarații consulare – 40 de euro.

Vă urăm succes şi drum bun.

Sursa: www.viza.md, www.gov.uk

Autor: MoreLegal