MoreLegal

Servicii

left morelegal

SERVICII HR

Audit şi organizare Departament HR

Acest serviciu include o analiză detaliată a lacunelor şi riscurilor la care este supus Departamentul de resurse umane, în compania Dumneavoastră. Studierea tuturor actelor existente şi întocmirea unei liste de acte necesare obligatorii în domeniul Dumneavoastră de afaceri. La finele studiului se prezintă un raport care cuprinde toate actele şi acţiunile necesare pentru activitatea legală a departamentului.

Redactare acte HR

La solicitarea clientului întocmim, redactăm, revizuim, analizăm orice acte juridice din domeniul Resurse Umane necesare companiei în dependenţă de specificul activităţii sau al afacerii Dumneavoastră. 
 – Întocmirea contractelor individuale de muncă;
 – Întocmirea dosarului de personal, obţinerea de la salariat a documentelor, actelor şi declaraţiilor necesare la dosar;
– Crearea şi actualizarea permanentă a bazei de date prin înregistrarea  contractelor individuale de muncă, a modificărilor de stare civilă şi salariale, a deciziilor de încetare a activităţii, sancţionare etc.;
– Întocmirea documentelor ce produc modificări ale contractului individual de muncă precum acte adiţionale de modificare a funcţiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de muncă, decizii de încetarea a contractului individual de muncă;
– Întocmirea şi completarea adeverinţelor solicitate de salariaţii companiei;
– Întocmirea oricăror rapoarte de personal solicitate de client;
– Întocmirea fişelor de post sau revizuirea acestora în legătură cu modificările operate în contractul individual de muncă;
– Întocmirea sau revizuirea Regulamentului de Ordine Internă, instrucţiuni, regulamente pentru promoţii, consursuri etc.;

Consultanţă HR

Oferim consultanţă şi sfaturi practice în problemele cu care vă confruntaţi în domeniul muncii.
– Acordăm consiliere la încheierea şi încetarea contractelor individuale de muncă atît angajatorilor cît şi persoanelor fizice;
– Acordăm consiliere la iniţierea şi desfăşurarea procedurilor disciplinare în cadrul întreprinderii, întocmirea actelor şi deciziilor în cadrul desfăşurării anchetei de serviciu;
– Acordăm consiliere privind aplicarea legislaţiei muncii în vigoare;
– Acordăm suport legislativ pentru orice problemă apărută în domeniul relaţiilor de muncă;
– Acordăm suport în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii;
– Reprezentare în litigii de dreptul muncii, atît a angajatorilor, cît şi a salariaţilor;
– Consultanţă în cazul litigiilor de muncă.

Organizare conform cerințelor de Securitate și Sănătate în Muncă

– Organizarea instruirii lucrătorilor în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
– Redactarea şi aprobarea Programei de instruire introductiv-generală, instruire periodică la locul de muncă, numire persoane responsabile / desemnare serviciu extern de protecţie şi prevenire;
– Redactarea tuturor actelor obligatorii în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, în dependenţă de genurile de activitate practicate;
– Redactarea actelor cu privire la evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă (aprobare metodă, formare comisie / echipă, numire persoane responsabile / desemnare serviciu extern de protecţie şi prevenire);
– Completarea și menținerea registrelor necesare;
– Planificarea şi organizarea controlului medical al angajaţilor.

CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Relaţii de muncă, civile şi comerciale

– Analiză, redactare, revizuire contracte de muncă;
– Asistență la negocierea şi încheierea contractelor individuale și convențiilor colective de muncă;
– Analiza şi stabilirea riscurilor la încheierea contractelor individuale de muncă și a convențiilor colective;
– Elaborăm contracte cu privire la răspunderea materială a angajaților, confidențialitate și neconcurență;
–  Protecţia datelor cu caracter personal.

Asistenţă litigii de muncă, civile, comerciale, contravenţionale

– Consultanţă cu privire la litigiile de muncă, civile, comerciale, contravenţionale;
– Redactarea actelor şi pregătirea dosarului pentru demararea procesului de judecată civil, de muncă sau contravenţional;
– Ajutor în stabilirea şi colectarea probelor pentru procesul de judecată;
– Contestarea proceselor verbale de constatare şi sancţionare contravenţională;
– Pregătirea şi depunerea acţiunii în instanţa de judecată;
– Asistenţă la etapa de executare a hotărârilor instanţei de judecată.

Asistenţă colectare datorii

– Acordăm asistenţă persoanelor fizice şi juridice în procesul de colectare a datoriilor, întocmire notificări şi pretenţii,
– Pregătirea şi depunerea acţiunii în instanţa de judecată;
– Depunerea documentului executoriu spre executare;

Litigii de familie

– Redactare cereri cu privire la desfacerea căsătoriei, încasarea pensiei pentru întreţinere, stabilirea domiciliului copilului minor, stabilirea paternităţii, partajarea bunurilor proprietate comună etc.;
– Pregătirea şi depunerea acţiunii în instanţa de judecată.

right right
MoreLegal

Clienți și Parteneri

Contactează-ne

Ai o problemă juridică?

MoreLegal este mereu la dispoziția Dumneavoastră cu răspunsurile de care aveți nevoie.