Prima de asigurare medicala 2023

Prima de asigurare medicală 2023 Întreprinzători Individuali

Prima de asigurare medicală 2023

Prima de asigurare medicală și socială pentru Întreprinzătorii Individuali

 

Potrivit Anexei nr. 2 din Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, fondatorii de întreprinderi individuale/întreprinzătorii individuali sunt obligați să se asigure individual, achitând integral o primă de asigurare în sumă fixă.

 

Prima de asigurare medicală 2023 în sumă fixă pentru anul 2023 este de 12 636,00 Lei. Această sumă se achită doar în cazul în care persoanele indicate mai sus, nu se vor asigura în mod individual până la 31 martie 2023.

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2023, prima poate fi achitată de către întreprinzătorii individuali la preț redus de 2 028,00 Lei.

Potrivit art. 23 din legea supra, persoanele fizice care achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă cu depăşirea termenelor stabilite la art. 22 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) vor beneficia de asistenţă medicală în baza statutului de persoană asigurată care se acordă de către asigurător după expirarea a 7 zile calendaristice din momentul achitării primei de asigurare pentru anul respectiv de gestiune şi a penalităţilor aferente acesteia.

Potrivit art.23 (1) din legea supra, persoanele fizice care se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, după expirarea termenului stabilit la art. 22 alin. (1), vor achita, în termen de 30 de zile calendaristice de la data includerii în categoria respectivă, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, în cuantum proporţional numărului de  zile ale anului de gestiune în care nu au avut statut de persoană asigurată, inclusiv numărul de zile calendaristice rămase pînă la finele anului de gestiune.

(2) Persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, care pe parcursul anului se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 1 și care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul respectiv vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense pentru perioada respectivă, cu posibilitatea de a solicita restituirea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă achitată, în cuantum proporțional numărului de zile din anul de gestiune în care acestea au făcut parte din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 1.

Cu privire la asigurarea socială, întreprinzătorii individuali urmează să achite lunar, câte 1/12 din taxa fixă anuală în conformitate cu Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Conform Legii Nr. LP 357/2022 din 22.12.2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, pentru anul 2023, contribuțiile de asigurări sociale constituie 14 700,00 Lei (sau 1 225,00 Lei lunar), care urmează a fi achitaţi la BASS până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. 

 

Autor: MoreLegal