despăgubirile pentru vătămarea corporala in caz de accident

Despagubiri pentru vatamarea corporala la accident 2023

Sunteți victima unui accident rutier?

Iată care sunt despăgubirile ce urmează a fi achitate de asigurator, în cazul vătămării corporale:

a) diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei vătămate şi indemnizaţia primită din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării şi a concediului medical – pentru persoanele salariate;

b) venitul mediu lunar net realizat din activităţi desfăşurate la ultimul loc de lucru de persoana vătămată, probat cu documente justificative – pentru persoanele care nu au calitatea de salariat;

c) o indemnizaţie nu mai mică decît coşul minim de consum – pentru persoanele păgubite aflate la data producerii accidentului de autovehicul în ultimul an de studii sau de calificare, fără menţinerea salariului;

d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident, inclusiv cheltuielile de transport al persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, de recuperare, de protezare, de alimentaţie specială, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative, care nu sînt suportate din fondurile de asigurări medicale obligatorii, conform actelor normative în vigoare.

e) cheltuielile real suportate cu îngrijitori pe perioada incapacităţii temporare de muncă, dacă prin certificat medical se recomandă acest lucru, dar nu mai puţin decît coşul minim de consum.

În cazul stabilirii invalidităţii ca urmare a vătămărilor corporale, despăgubirea de asigurare va include diferenţa dintre venitul mediu lunar şi pensia de invaliditate pe perioada pînă la anularea invalidităţii, în limitele răspunderii stabilite de prezenta lege.

Despăgubirea de asigurare se stabileşte și în caz de deces al terţei persoane.

În acest caz despăgubirea de asigurare va include:

a) partea din salariu pierdută de persoanele care s-au aflat la întreţinerea defunctului sau care aveau dreptul la pensie de întreţinere din partea lui minus indemnizațiile primite din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat;

b) cheltuielile de înmormîntare.

Toate aceste cheltuieli, urmează a fi solicitate de la asigurator printr-o cerere la care se anexează actele confirmative, ca de exemplu: cecuri, facturi, contracte.

 

Autor: MoreLegal