Instructiuni de SSM Covid -19 reluarea activitatii

Instrucţiuni de SSM -Covid-19 la reluarea activităţii

În cazul în care aţi decis reluarea activităţii din data de 15 mai Vă încurajăm să elaboraţi Instrucţiuni de SSM de prevenire şi combatere a răspândirii infecţiei COVID – 19 la locul de muncă şi pentru clienţi.

Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:

1.1. asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

1.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

1.4. persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;

1.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;

1.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

1.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

  1. Instituțiile medico–sanitare publice și prestatorii de servicii de sănătate de drept privat, sub responsabilitatea personală a managerilor, urmează să stabilească următoarele măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:

2.1. Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

2.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului;

2.3. Efectuarea triajului COVID–19 al pacientului;

2.4. Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru;

2.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;

2.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;

2.7. Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;

2.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19;

2.9. Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale a angajatului: comorbidități, vârsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);

2.10. Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

  1. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID – 19:

3.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).

3.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, inclusiv cu restricționarea circulației în conformitate cu Hotărârile Comisiilor extraordinare de sănătate publică;

3.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

3.4. Limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;

3.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri;

3.6. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare tură/cursă efectuată la stația terminus.

  1. Suplimentar prevederilor punctului 1, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

4.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;

4.2. Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;

4.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;

4.4. Asigurarea personalului cu echipamente de protecție;

4.5. Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;

4.6. Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;

4.7. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;

4.8. Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

  1. Suplimentar prevederilor punctului 1, persoanele fizice și juridice care efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri:

5.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru în timpul deplasării/transportării și la efectuarea lucrărilor;

5.2. Condiții de alimentație separată a lucrătorilor antrenați în lucrări;

5.3. Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini;

5.4. Obligativitatea purtării măștilor în sere și alte spații închise;

5.5. Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenați.

  1. Serviciile de coafură (aranjare şi tuns), vor asigura respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19:

6.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;

6.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);

6.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor;

6.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri;

6.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de lucru, mască, mănuși;

6.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;

6.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.);

6.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților;

6.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către clienți.

Într-u asigurarea respectării cu strictețe a recomandărilor și normelor pentru reducerea răspândirii infecţiei COVID – 19 la reluarea activităţii, clienţii noştri au primit un pachet de acte necesare care cuprind instrucţiuni de SSM, chestionare pentru vizitatori (clienţi) şi ordine interne.