Ce fac cand sunt amendat

Ce fac când sunt amendat?

Ce acțiuni întreprindeți când sunteţi amendat?

Am realizat în termen de 24 de ore, un mini sondaj pe rețelele de socializare cu câteva variante de răspuns, la întrebarea: Ce trebuie să fac când sunt amendat?

Ce fac cand sunt amendat

Cele mai multe răspunsuri am recepţionat pentru varianta A) Ramân calm şi citesc cu atenţie procesul verbal.

Câteva răspunsuri pentru varianta B) Semnez şi scriu obiecţiile mele şi nici un răspuns pentru varianta C) Solicit acordarea posibilităţii de achitare pe loc a amenzii.

După cum am intuit, în urma examinării răspunsurilor am constatat că nu toţi cunoaștem cum să acționăm corect în cazul în care ni se întocmeşte un proces verbal cu privire la contravenţie.

Desigur este necesar să rămânem calmi pe durata documentării cazului dar şi să citim atent procesul verbal.

Însă acţiunea corectă este expusă la varianta B) Semnez procesul verbal și numaidecât scriu obiecțiile mele, în cazul în care consider că sunt amendat pe nedrept sau consider că mi-au fost lezate careva drepturi în procesul constatării contravenţiei.

De cele mai multe ori agentul constatator nu documentează cazul suficient, nu respectă regulile de întocmire a procesului verbal, aplică cea mai aspră pedeapsă prevăzută de articolul încălcat sau şi mai grav întocmeşte procesul contravenţional pe nedrept, în lipsa unei încălcări (am avut astfel de cazuri în practică). Din aceste motive 70 % din procesele verbale cu privire la contravenţie sunt anulate sau încetate de către instanţa de judecată.

O mare importanţă la judecarea cauzei în cazul unei contestaţii asupra procesului verbal cu privire la contravenţie, o au obiecţiile indicate în procesul verbal de către presupusul contravenient, explicaţiile contravenientului la momentul documentării cauzei cât şi a martorilor care au asistat. Întotdeauna când nu sunteţi de acord cu poziţia agentului constatator, faceţi aceste menţiuni în procesul verbal pe scurt sau într-un document separat pentru a fi anexat la procesul verbal.

Spre exemplu în cazul contravenţiilor din domeniul construcţiilor în perioada 2014-2018, din totalul de 150 de contestaţii asupra proceselor verbale, doar în 48 de cazuri procesele contravenționale sau finalizat cu aplicarea amenzii contravenționale. Celelalte fiind anulate sau încetate din diferite motive de către instanţa de judecată.

Ca jurist dar şi ca simplu cetăţean sunt de părerea că în cazul în care nu sunteţi de acord cu procesele verbale cu privire la contravenţie sau consideraţi că vi se încalcă un drept, trebuie să înaintaţi contestaţie. Instanţa de judecată la sigur va emite decizia corectă, care de multe ori este în favoarea contravenientului.

Vă dorim baftă şi cât mai puţine întâmplări de acest gen. Iar în cazul în care nu reușiți să treceți peste ele, contactați echipa MoreLegal pentru un sfat juridic gratuit.