Cerinţe suplimentare SSM în cazul situaţiei excepţionale MD

Cerinţe suplimentare de SSM în cazul situaţiei excepţionale MD

Măsuri preventive de securitate și sănătate în muncă (SSM) pentru angajatori

în legătură cu situația epidemiologică din Republica Moldova

și apariția riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19

 

În contextul situației epidemiologice din țară și apariției riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19, recomandăm ca în cadrul companiilor să se aprobe cerinţe suplimentare de SSM, care au drept scop asigurarea protecției SSM a salariaților, conform prevederilor legislației în vigoare:

Vedeţi mai jos o listă neexhaustivă de Măsuri preventive de SSM pentru angajatori, care poate fi completat cu alte cerinţe în dependenţă de specificul activităţii companiei:

 1. Efectuarea unei analize a activității desfășurate, în vederea prioritizării serviciilor esențiale sau relevante de cele neesențiale, cu respectarea drepturilor la SSM a lucrătorilor;
 2. Asigurarea de către angajator a securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (asigurarea securității și protecției sănătății lucrătorilor sub toate aspectele, inclusiv acordarea la necesitate a echipamentelor de protecție (măști, mănuși etc.);
 3. Utilizarea e-mailului și a teleconferințelor pentru a reduce contactele fizice și deplasările în interes de serviciu dacă acestea nu sunt necesare în mod imperativ;
 4. Aplicarea procedurilor stabilite la nivel național de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cazul în care lucrătorul prezintă simptome asociate infecțiilor respiratorii la locul de muncă;
 5. Suspendarea programului de audiențe și introducerea de măsuri alternative, de tipul transmiterii solicitărilor prin telefon și email;
 6. Diminuarea pe cât posibil a timpului de așteptare în cadrul programului de lucru cu publicul, prin transmiterea, acolo unde este posibil, a solicitărilor prin email;
 7. În situațiile în care este necesară prezența fizică a angajaților la întreprindere, se va avea în vedere menținerea distanței de cel puțin 1 metru unul față de altul, și se vor evita aglomerările de personal într-o singură încăpere;
 8. În cazul depistării unui angajat confirmat cu virusul COVID – 19, Agenția Națională pentru Sănătate Publică demarează ancheta epidemiologică la sediul angajatorului;
 9. Se vor informa angajaţii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu;
 10. Identificarea unei camere pentru persoanele cu probleme de sănătate și dotarea acesteia cu materiale și mijloace de dezinfectare a mâinilor și suprafețelor, măști, șervețele uscate, container de gunoi cu capac la intrare și în încăpere, afişarea unei inscripţii pe ușă cu textul “Acces interzis – zonă izolare”;
 11. Desfășurarea activităților de educare și informare a angajaților cu privire la măsurile de prevenire pentru protejarea sănătății, reducerea riscului expunerii și a normelor de igienă personală și de producere;
 12. Verificarea stocurilor de substanțe și materiale de igienizare și dezinfectare și completarea acestora dacă este nevoie;
 13. Contactarea persoanelor care nu se prezintă la lucru și interogarea acestora privind cauza neprezentării, în caz de suspiciune de îmbolnăvire cu virusul Covid-19, se întocmesc listele cu personalul care a intrat în contact cu persoana respectivă și se efectuează triajul persoanelor prin termometrie, de asemenea se anunță autoritățile competente;
 14. Reorganizarea procesului de intrare/ acces/ lucru în vestiare, cantină, spații de folosință comună, zone de producere, restricționarea numărului de persoane care intră și păstrarea distanței minime de 1m între persoanele din încăperi/spații;
 15. Asigurarea dezinfecției spațiilor de folosință comună: toalete, vestiare, cantină, producere, depozit. Toate mânerele ușilor vor fi dezinfectate la fiecare oră. Toate dispozitivele cu dezinfectant sau săpun lichid vor fi verificate la fiecare oră și reumplute. Mesele și restul dotărilor din cantine, vestiare și camere de odihnă vor fi dezinfectate după fiecare grup de persoane. Punerea la dispoziția angajaților în aceste încăperi a mijloacelor de dezinfectare și igienă personală;
 16. Restricționarea accesului vizitatorilor. Dacă este foarte necesar prezența acestora (mentenanță – reparație echipamente, etc.), persoanele respective vor fi verificate prin termometrie și li se va înmâna echipament complet de protecție – halat, bonetă, mănuși și mască. Persoana va fi însoțită în permanență de către un angajat din companie. Personalul companiei va fi îndepărtat de zona în care va lucra vizitatorul (cel puțin 1 m). Echipamentul va fi riguros dezinfectat după reparație;
 17. Restricționarea accesului angajaţilor cu semne clinice de boală în unitate;
 18. Limitarea mișcărilor dintr-o încăpere în alta a angajaţilor;
 19. Asigurarea unei ventilații sau aerisiri corespunzătoare a încăperilor;
 20. Asigurarea cu suficiente coșuri de gunoi cu pedale pentru deșeuri, cu pungi de plastic care permit strângerea/ închiderea/legarea gunoiului.

În speranţa depăşirii cât mai rapide a acestei situaţii, Vă dorim succes în muncă.

Aveţi grijă de sănătatea Dumneavoastră.