obtinere autorizatie sanitara de functionare

Obţinere Autorizaţiei sanitare de funcţionare 2020

Obţinerea autorizațiilor de la organele de stat a fost întotdeauna o ocupaţie stresantă şi de lungă durată.

Vedeţi în continuare care sunt etapele pentru obţinerea Autorizaţiei sanitare pentru funcţionare a unui magazin, depozit sau restaurant astfel încât veţi şti din start cât timp să alocaţi acestei activităţi.

Înarmat cu mult curaj, răbdare şi numaidecât cu o mască,  administratorul companiei sau un reprezentant al acestuia depune la Centrul de sănătate publică teritorial, 3 cereri:

I) Cu privire la aprobarea listelor nominale a persoanelor care activează în condiţii de expunere la factori de risc şi a fişelor de identificare a factorilor de risc.

II) Cerere cu privire la solicitarea încheierii contractului pentru efectuarea măsurărilor instrumentale a mediului de lucru.

III) Cerere cu privire la eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru depozit şi/sau magazin.

În dependenţă de specificul cererii se anexează următoarele acte:

– Extrasul companiei,
– Datele bancare ale companiei,
– Contractul de locaţiune al spaţiului închiriat sau extrasul bunului imobil/actele de proprietate asupra bunului imobil,
– Lista nominală a angajaţilor care lucrează în condiţii de expunere la factori de risc (se ia de la Centrul de sanatate publica)
– fişele de identificare a factorilor profesionali de risc (se solicită de la Centrul de sănătate publică înainte de depunerea cererii),
– Diploma de studii a persoanei responsabilă în dependenţă de specificul activităţii companiei,
– Buletin de identitate al administratorului companiei,
– Aviz de stingere a incendiilor pentru imobil.
Ulterior depunerii, se aprobă cererea I) şi II) şi se achită taxa de stat. După care se efectuează desinestătător controlul medical al angajaţilor la instituţia medicală specializată în baza listelor prezentate la CSP.
După efectuarea controlului medical al angajaţilor poate fi efectuat controlul la faţa locului de către inspectorii CSP în baza cererii II) şi III). Se achită taxa de stat pentru control. 
Listele lucrătorilor după controlul medical se transmit către CSP.
În baza rezultatelor controlului se întocmesc procese verbale.
Iar dacă nu au fost depistate careva încălcări se eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare, care este valabilă pe un termen de un an de zile.
Activitatea de obţinere a autorizaţiei sanitare de funcţionare este una complicată şi care necesită timp şi răbdare, de aceea noi îndrumăm clienţii noştri să delegheze o persoană care cunoaşte procedura sau să apeleze la serviciile noastre.
Succes şi să avem o săptămână reuşită.