amenzi contraventional atentie control

Atenţie – se aplică amenzi-2019

   Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, de la începutul anului 2019 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au efectuat 1549 controale, la unități cu un număr de 83524 salariaţi, aplicând amenzi usturătoare. Din numărul total – 1128 constituie controale planificate (din care 848 în sectorul privat) şi 421 inopinate (din care 272 în sectorul privat).

   Potrivit art. 371 din Codul Muncii al RM (cu ultimele modificări în vigoare de la 15.03.2019), supravegherea şi controlul asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, contractelor colective de muncă şi convenţiilor colective la toate unităţile sînt exercitate de: Inspectoratul de Stat al Muncii, autorităţile competente în domeniul siguranţei ocupaţionale (Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova), conform Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, sindicate.

      În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost consemnate 8456 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă şi aplicate amenzi în acest sens.

   Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată a acestuia.

   În contextul monitorizării modului şi termenelor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, au fost efectuate 8 controale planificate și 37 controale inopinate la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 12,836 mil. lei față de 966 angajați. Inspectorii de muncă au stabilit termeni de lichidare a restanţelor salariale și au încheiat 21 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 57 alin .1 Codul contravențional (Încălcarea termenelor de plată a salariilor, pensiilor, burselor, îndemnizaţiilor şi de efectuare a altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie), care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

   Pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, au fost efectuate 56 controale inopinate și 1 planificat la 36 agenți economici și 21 angajatori-persoane fizice, unde au fost depistate 94 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 58 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 551 Codul contravențional (Utilizarea muncii nedeclarate), care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 26 persoane, fiindu-le legalizate raporturile de muncă.

   Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost întreprinse activități de inspecție în comun a reprezentanților autorităților semnatare a Regulamentului comun privind activitatea echipelor multidisciplinare: Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Astfel, inspectorii de muncă au efectuat:

   – 28 controale (inclusiv 4 inopinate) în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat;

   – 4 controale (inclusiv 3 inopinate) în comun cu reprezentanții subdiviziunii teritoriale ale sindicatelor din educație.

   În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii permanent întreprinde acțiuni de coordonare în domeniu, acordă ajutor metodologic și consultativ autorităților cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale.

   Potrivit informațiilor prezentate de autorități cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale, în perioada ianuarie – octombrie au fost efectuate 729 controale, din care 647 planificate și 82 inopinate la unități cu efectivul de personal de 48910 unități. Iar în temeiul art. 55 din Codul contravențional (Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi la sănătatea în muncă) au fost încheiate 95 procese-verbale cu privire la contravenție. Ca urmare au fost aplicate amenzi în sumă de 256 820 lei.

   Din data de 16 iunie 2019, cercetarea accidentelor de muncă a devenit atribuție a autorităților competente în domeniul siguranței ocupaționale și se efectuează de către inspectorii de muncă cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul acestor autorități. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția Națională Transport Auto, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

   În concluzie recomandăm angajatorilor să revizuiască politica de salarizare, contractele individuale de muncă, actele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, să verifice periodic aplicarea legislaţiei muncii şi să stabilească lacunele din domeniul muncii în companie pentru a nu cădea sub incidenţa amenzilor.

   Sursa: ism.gov.md

   Autor: MoreLegal