discriminare la serviciu hotarare de judecata

Discriminare la serviciu-2019

     Hotărâre a instanței de judecată care condamnă comportamentul de discriminare la serviciu.

     Pe data de 20 noiembrie 2019, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis o hotărîre în baza procesului-verbal cu privire la contravenție, întocmit de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, în baza art.542 alin.(2) Cod contravențional. Procesul-verbal de contravenție a fost întocmit în baza deciziei emise la 11 februarie 2019 pe cauza nr.221/18 prin care Consiliul a constatat hărțuire pe criteriu de statut matrimonial și sex în câmpul muncii.

   Petiționara și reclamatul sunt angajați ai Inspectoratului General de Poliție Telenești, iar învinuirile aduse țineau de atitudinea de discriminare față de femeile care ocupă funcții de conducere în profesiile masculinizate. Petiționara invoca crearea de către reclamat a unui mediu ostil și intimidant la locul de muncă prin îndemnarea subalternilor petiționarei de a nu se supune indicațiilor acesteia, răspândirea informației ofensatoare despre statutul matrimonial și viața privată, neimplicarea ei în ședințele operative, neincluderea în graficul de serviciu drept responsabil coordonator în grupa operativă.

   Instanța de judecată a recunoscut vina reclamatului în săvârșirea contravenției prevăzute de art.542 alin.(2) Cod contravențional, acestuia aplicându-i-se o amendă în mărime de 200 (două sute) unități convenționale, ceea ce constituie 10 000 (zece mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Inspectoratului General de Poliție al Republicii Moldova sau în cadrul subdiviziunilor acestuia pe un termen de 6 (șase) luni.

   La momentul emiterii deciziei prin care a constatat hărțuirea (discriminarea), Consiliul a recomandat Inspectoratului General de Poliție să demareze desfășurarea unui studiu prin care să fie analizate aspectele de gender în activitatea polițienească, aceste stereotipuri fiind în măsură să lezeze demnitatea umană și să stagneze creșterea în carieră a femeilor care își desfășoară activitatea în acest domeniu, fiind deseori discriminate de către superiori sau colegii de serviciu.

   Sursa: http://egalitate.md/news-and-information/hotarare-instantei-de-judecata-care-condamna-comportamentul-discriminatoriu-randurile-angajatilor-politiei/?fbclid=IwAR1s8FE-X_9sl_6n4WA1kTUTLtbeEcs1Boly4EtwJGxQ5NNKVOOmXEi_udE

Autor: MoreLegal