subventii pentru angajatori

Subventii pentru angajatori – 2022

Subvenții pentru angajatori

Angajatorii beneficiază de diferite tipuri de subvenții în cazul angajării persoanelor înregistrate cu statut de șomer după cum urmează:

1. Stagiul profesional – Art. 34 alin. (5) din Legea Nr. 105 din 14-06-2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, se organizează pentru șomerii care nu au experiență în muncă în profesia deținută, direcționați de către DGOFM la angajatori în scopul dobăndirii ablităților practice. DGOFM încheie contract cu angajatorul și șomerul pe o perioadă de 4 luni, iar angajatorul care asigură stagiul profesional al șomerului -stagiar, la solicitarea depusă în formă scrisă la Agenția Națională, beneficiază pe toată durata stagiului de o subvenție lunară egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

2. Subvenționarea locurilor de muncă – Art. 36 alin. (1) din legea supra, se organizează pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii, în scopul facilitării integrării acestora în cîmpul muncii.

(2) Angajatorul care angajează pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 12 luni, șomeri din categoriile persoanelor menționate la art. 23 alin. (3) lit. a), c), e)–j) –
a) tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani: din familii defavorizate, orfani, rămași fără îngrijirea părinților, aflați sub tutelă sau curatelă;
c) persoanele cu dizabilități;
e) persoanele cu vîrstă de 50 de ani și peste;
f) persoanele eliberate din locurile de detenție;
g) victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
h) persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică;
i) victimele violenței în familie;
j) alte categorii supuse riscului de excluziune socială stabilite prin lege sau de către Guvern,

direcționați de către subdiviziunea teritorială, primește subvenții lunare în sumă egală cu 80% din cuantumul salariului angajatului, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat.

3. Subvenții pentru angajatori pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități – Art. 38 alin. (2), Agenția Națională compensează 50% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii și 75% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

4. Subvenții pentru angajatori pentru susținerea proiectelor de inițiative locale – Art. 40 alin. (2), Subvențiile pentru compensarea cheltuielilor ce nu depășesc 65 % din costurile suportate pentru crearea locului nou de muncă, se acordă întreprinderilor, care angajează șomeri înregistrați la subdiviziunea teritorială și care activează în localitățile rurale. 

Pentru mai multe detalii și informații cu privire la subvenții  pentru angajatori, vă puteți adresa la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sau la Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă mun. Chișinău.

Autor: MoreLegal