C08E8000 D9D5 4D46 A42E 83C577E859C8

Compensatie anulare zbor

Toți pasagerii afectați, au dreptul la compensație pentru anulare zbor sau întârziere zbor.

 

Suntem încântați să vă anunțăm că am obținut un mare succes în rezolvarea unui caz referitor la drepturile Pasagerilor, în situațiile de anulare sau întârziere a zborurilor, conform Regulamentului CE nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, primirea compensației pentru anulare zbor.

În luna octombrie 2022, un grup de patru persoane a fost refuzat pentru îmbarcare la zborul Luton-Chisinau.

În schimb s-a acordat alt zbor a doua zi, ceea ce a creat mari dificultăți pentru toți pasagerii. Nu s-a acordat dreptul pasagerilor de a alege restituirea banilor sau transferarea zborului pe altă zi.

După înaintarea solicitării de compensare, am recepționat mai multe emailuri cu solicitări de informație suplimentară.

Ulterior după cinci luni de zile, am recepționat răspunsul de mai jos, ”bine argumentat”, de ce nu suntem eligibili pentru compensare.

“Stimate pasager,

Vă mulțumim pentru contactarea Departamentului de Relații Clienți.

Dorim să ne exprimăm regretul pentru situația neplăcută întâmpinată de dumneavoastră.

Conform evidențelor noastre, cursa LTN – KIV din octombrie 2022 a fost anulată datorită unor circumstanțe neprevăzute, care nu au intrat sub controlul companiei noastre.

În conformitate cu Regulamentului European 261/2004, situația menționată mai sus intră în categoria circumstanțelor extraordinare, prin urmare, regretăm să vă informăm că nu sunteți eligibil pentru compensație.

„(14) Conform Convenției de la Montreal, obligațiile operatorilor de transport aerian ar trebui să fie limitate sau excluse în cazurile în care un eveniment a fost cauzat de circumstanțe extraordinare care nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile. Astfel de circumstanțe pot apărea, în special, în caz de instabilitate politică, condiții meteorologice incompatibile cu funcționarea zborului în cauză, riscuri de securitate, deficiențe neașteptate în ceea ce privește siguranța zborurilor și greve care afectează funcționarea unui operator de transport aerian „.

Conform Regulamentelor Europene 261/2004:

”Operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensații în conformitate cu articolul 7, în cazul în care poate face dovada că anularea (amânarea) este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.”

În continuare vă informăm că în conformitate cu Regulamentul CE 261/2004 vom rambursa, în limite rezonabile, cheltuielile suplimentare suportate de pasageri pe perioada de așteptare a zborului anulat, cum ar fi alimente, băuturi răcoritoare și servicii de comunicație (2 apeluri telefonice, e-mail, fax). Prin urmare vă rugăm să transmiteți toate facturile aferente, ca atașament la răspunsul dvs., pentru a putea determina o posibilă compensație.

 Insistent, la acest email, am răspuns cu solicitarea clarificării detaliate și expedierea dovezii împrejurărilor excepționale care au avut loc în acest caz.

Ulterior, am recepționat totuși un răspuns, prin care am fost informați precum că pasagerii sunt eligibili pentru a primi compensația prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului doar atunci cand nu sunt anunțați cu 2 săptămâni înainte de ora de decolare programată a zborului. Ceea ce este aplicabil ideal în cazul nostru.

Iar în consecință după 7 luni de zile a fost recepționată compensația legală solicitată.

La caz, transmitem tuturor pasagerilor afectați de rețineri, amânări și anulări neîntemeiate să nu renunțe, să aibă răbdare și să acționeze cu răspuns și argumente la toate scrisorile recepționate de la companiile avia, pentru apărarea drepturilor sale, sau să apeleze la un consultant legal, care va indica măsurile necesare pentru a acționa în conformitate cu legislația pentru recunoașterea drepturilor încălcate.

Autor: MoreLegal