impediment justificator

Eliberare aviz de atestare impediment justificator_2020

A fost publicat Ghidul privind eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator în relațiile între agenții economici din domeniul agrar ca urmare a fenomenelor naturale

În atenția antreprenorilor din sectorul agricol: începând cu data de 02 octombrie 2020, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) eliberează avizele de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligațiilor contractuale în baza Regulamentului nou aprobat de CCI pe 25 septembrie 2020.  

CCI a RM informează antreprenorii din sectorul agricol despre publicarea Ghidului privind eliberarea a avizului de atestare a impedimentului justificator în relațiile între agenții economici din domeniul agrar ca urmare a fenomenelor naturale.

Ghidul respectiv a fost elaborat de către Camera de Comerț și Industrie a RM în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și oferă un suport informativ pentru anterprenorii de sectorul agricol la solicitarea avizelor de atestare a imedimentului justificător.

Ghidul se bazează pe Regulamentul CCI cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației și acordă suportul informativ necesar agenților economici în special la evaluarea pagubelor asupra culturilor agricole.

Ghidul cuprinde informații utile despre:

  • Modul şi condiţiile de atestare a impedimentului justificator;
  • Criteriile de bază a recunoaşterii evenimentelor ca impediment justificator;
  • Procedura de depunere a solicitării de eliberare a Avizului ce atestă impedimentul justificator;
  • Procedura de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.

Ghidul poate fi accesat aici: Ghid privind eliberarea avizului cu privire la atestarea impedimentului justificator.

Modelul de cerere privind eliberarea avizului cu privire la atestarea impedimentului justificator găsiţi:

Cerere eliberare aviz de atestare impediment justificator model